برگزاري چهاردهمين نمايشگاه كتاب هاي تخصصي خارجي

    به استحضار مي رساند مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد در نظر دارد طبق روال سال هاي گذشته و به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش، نمايشگاهي از كتاب هاي تخصصي خارجي در تمامي حوزه هاي علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه، دامپزشكي و ... با تخفيف حداقل 15 درصد از روز شنبه مورخ 96/9/18 لغايت 96/9/22 از ساعت 9 الي 17 در سالن ورودي مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه برگزار نمايد. علاقمندان مي توانند در ساعت هاي اعلام شده از نمايشگاه ديدن نمايند. لازم به ذكر است ليست كتاب ها در سايت كتابخانه مركزي با آدرس library.um.ac.ir متعاقبا اعلام خواهد شد.

book