سمینار الگوی دیوان کیفری بین المللی ( 29 آذرماه 1396)


سمینار الگوی دیوان کیفری بین المللی ( سلسله سخنرانی های هفته پژوهش)

مجری: دکتر غلامرضا خواجی عضو محترم هیئت علمی گروه حقوق

زمان: چهارشنبه 29 آذرماه 1396 از ساعت 8 الی 16

مکان: تالار فارابی دانشکده علوم اداری و اقتصادی