جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مدیریت تحقیق در عملیات - سیما حدادیان

 

 

ارائه کننده: سیما حدادیان

 

استاد راهنما: دکتر زهرا ناجی عظیمی

 

اساتید مشاور: دکتر ناصر مطهری فریمانی

                                                       دکتر بهروز مینایی

 

اساتيد داور: دکتر مصطفی زندیه

                                                     دکتر علیرضا پویا

                                                     دکتر محمّد لگزیان

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر احمد توکلی

 

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه 12/10/1396

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114