تسلیت به همکار ارجمندجناب آقای دکتر کاظمی

جناب آقای دكترکاظمی
با نهايت تاثر و تأسف درگذشت مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترم و کلیّه بستگان، تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن مرحومه علّو درجات، براي شما و ساير بازماندگان صبر و شكيبائي از خداوند رحمان و رحیم مسئلت داريم.
مديريت، اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد

متعاقبا زمان برگزاری مراسم در مشهد اعلام خواهد شد.