برگزاری مراسم درگذشت مادر خانم محترم جناب آقای دکتر دعائی

ضمن تسلیت به استاد ارجمند جناب آقای دکتر دعائی،  مراسم درگذشت مادر خانم محترم ایشان در روز سه شنبه مورخ 96/10/12 از ساعت 14 الی 16 در بلوار خیام مسجد قبا برگزار میگردد