دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - مهدی وکیلیان آقوئی

 

بررسی اثر بخشی کنترل های داخلی (کوزو) و ارائه ساختار کنترل داخلی متناسب با اندازه شرکتها

 

استاد راهنما: دکتر مهدی مرادی

 

اساتید مشاور: دکتر مهدی صالحی دکتر مهدی جباری

اساتيد داور: دکتر محمد علی باقرپور ولاشانی دکتر محمود لاری دشت بیاض

 

نماينده تحصيلات تکميلي: محمد رضا عباس زاده

زمان: ساعت 8 روز سه شنبه 12 /10/1396

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – کلاس 209