دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت گرايش فناوری اطلاعات - الفت گنجی بیدمشک

 

اساتید راهنما: دکتر محمّد لگزیان

دکتر علیرضا پویا

 

استاد مشاور: دکتر یعقوب مهارتی

 

اساتيد داور: دکتر امیر مانیان

دکتر غلامرضا ملک زاده

دکتر مصطفی کاظمی

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر علیرضا خوراکیان

 

زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه 20/10/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114