نشست سفیرمحترم اتریش با اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجویان دکتری گروه حقوق و علوم سیاسی

به اطلاع كليه اعضاي محترم هيئت علمي گروه حقوق و علوم سیاسی ميرساند كه نشست سفیرمحترم اتریش با اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجویان دکتری دوشنبه نهم بهمن ماه رأس ساعت 10:30 صبح در تالار مرحوم دكتر رزمي برگزار ميگردد. خواهشمند است قبل ازمراسم در تالار حضور داشته باشند