دانشگاه فردوسي مشهد ميزبان مسابقات بسكتبال خواهران ، دووميداني و فوتسال برادران

همزمان با ايام ا… دهه مبارك فجر مسابقات قهرماني بسكتبال دانشجويان دختر و دووميداني و فوتسال دانشجويان پسر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي منطقه 9 كشور به ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي گردد.

 اين مسابقات از تاريخ 1396/11/17 لغايت 1396/11/22 در سالن امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

مسابقات دووميداني  از تاريخ 1396/11/18 لغايت 1396/11/20 در پيست دووميداني استاد صابري (مجموعه ورزشي 22 بهمن) برگزار مي گردد.

مسابقات بسكتبال از تاريخ 1396/11/17 لغايت 1396/11/22 در سالن كوثر برگزار خواهد شد.

گفتني است تيمهاي برتر اين مسابقات جواز حضور در چهاردهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه قرار است تابستان سال 1397 به ميزباني دانشگاه شيراز برگزار گردد را به دست خواهند آورد.