دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری (حسابداری) - احمد احمدی

 

 

عنوان رساله: شناسایی منشائ خطای پیش بینی جریانهای نقدی و مقایسه مدلهای پیش بینی

 

ارائه دهنده: احمد احمدی 

 

استاد راهنما: دکتر فرزانه نصیرزاده

 

اساتید مشاور: دکتر محمد رضا عباس زاده

دکتر اسماعیل هداوندی

 

اساتيد داور: دکتر محمد جواد ساعی

دکتر رضا حصارزاده

 

نماينده تحصيلات تکميلي: مهدی صالحی

 

زمان: ساعت 8 روز یک شنبه 15 /11/1396

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – کلاس 209