دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (توليد)- حديث فرازمند

 

 

بهينه سازي زمان - هزينه - کيفيت و ريسک در مسئله ی پروژه-ی ساخت محصول

(مطالعه ي موردي: پروژه ی ساخت محصول اسکرين فيلتر شرکت آب و صنعت آرينا)

 

ارائه کننده: حديث فرازمند

 

استاد راهنما: دکتر مصطفي کاظمي

 

استاد مشاور: دکتر مجید سالاري

 

اساتيد داور : دکتر عليرضا پويا

دکتر ناصر مطهري فريماني

 

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر ناصر مطهري فريماني

 

زمان: ساعت 10 روز سه شنبه 17/11/1396

 

مکان : دانشکده ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 115