تبادل نظر مسئولان شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تعدادی از مسئولین و اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی

جلسه تبادل نظر مسئولان شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس محترم شورا و تنی چند از اعضای آن با دکتر جوان جعفری ریاست محترم و معاون محترم پژوهش و فناوری دانشکده و تعدادی از مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی در روز دو شنبه 23 بهمن ماه 1396 در محل تالار دکتر رزمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه که با تلاش حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشکده برگزار شد، دکتر جوان جعفری رئیس دانشکده ضمن خیر مقدم، به حضور اعضای شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان معتبرترین و بزرگترین دانشگاه شرق کشور به صورت مختصر به معرفی دانشکده پرداختند.

سپس دکتر احمدی شادمهری معاون پژوهش و فناوری دانشکده نیز پس از خیر مقدم به اعضای شورا به تشریح امکانات، توانائی ها و زمینه های مورد نظر جهت همکاری پرداختند. در ادامه جناب سرهنگ قربانزاده دبیر محترم شورا ضمن تشکر از مسئولین دانشکده به تشریح الویت ها و نیارهای پژوهشی شورا و چگونگی تعامل با دانشکده پرداختند.

در ضمن مقرر شد کمیته ای متشکل از دو طرف برای پیگیری همکاری تشکیل گردد.

این جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید.

1

200