دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - امین رستمی

 

 

ارائه کننده: امین رستمی

 

استاد راهنما: دکتر محمد حسین ودیعی

 

اساتید مشاور: دکترمحمد علی باقرپور

 

 

اساتيد داور: دکتر محمود لاری

دکتر مهدی صالحی

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر رضا حصارزاده

 

زمان: ساعت 9.30 روز سه شنبه 15/12/1396

 

جلسه دفاعيه‌ي پیشنهاده­ی دکتري

رشته­­ی حسابداری

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 212