دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت رفتاری - پردیس بین الملل)- علی اصغر نیکو

 

 

ارائه کننده: علی اصغر نیکو

 

استاد راهنما: دکتر غلامرضا ملک زاده

 

اساتید مشاور: دکتر فریبرز رحیم نیا

دکتر علیرضا خوراکیان

 

اساتيد داور: دکتر نورمحمّد یعقوبی

دکتر محمّدمهدی فراحی

دکتر علی شیرازی

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر مجتبی پورسلیمی

 

زمان: ساعت 10 روز یکشنبه 20/12/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114