دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - صادق محی

 

 

بررسی رابطه بین گردش موجودی کالا و عملکرد اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بغداد

 

ارائه کننده : صادق محی

 

استاد راهنما : دکتر محمود لاری دشت بیاض

 

استاد مشاور : دکترمحمد رضا عباس زاده

 

اساتید داور : دکتررضا حصارزاده

دکترفرزانه نصیرزاده

 

زمان: ساعت: 11 روز یکشنبه 20/12/1396

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی – اتاق 209