کارگاه آشنایی با رویه‌ی قضایی و محاکم توسط جناب آقای مجتبی علی‌زاده رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اداری و اقتصادی کارگاه آشنایی دانشجویان با رویه‌ی قضایی و محاکم به همّت انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 12/21/ 1396در محل تالار دکتر رزمی با حضور جناب آقای دکتر حسینی مدیرگروه، جناب آقای دکتر خدابخشی استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و جناب آقای مجتبی علی‌زاده رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان و با استقبال بسیار خوب دانشجویان برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر خدابخشی و آقای دکتر حسینی به عنوان میزبان جلسه سخنانی در اهمیت برگزاری این کارگاه با دانشجویان و میهمانان برنامه ایراد نمودند. سپس آقای قاضی علی‌زاده به عنوان مدرس کارگاه به بیان چالش‌های پیش روی قضاوت و دادگاه‌های کیفری و حقوقی و نیز تبیینِ جایگاه قضاوت و برخی انتقادات وارده بر دستگاه قضا پرداختند.

در ادامه‌ی برنامه با بهره‌گیری از برخی اصول حقوقی و کیفری و توضیح آنها برای حاضرین کارگاه وارد چارچوب آموزشی-عملی شده و به مباحثی همانند لزوم استناد و استدلال در رأی، راه‌ها و ادلّه‌ی اثبات در دادگاه‌های کیفری و حقوقی، جایگاه دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظام قضایی ایران، بحث‌هایی از آیین دادرسی کیفری و مباحث فرعی همانند قسامه و لوث پرداختند.

photo 2018-03-14 08-47-26 

 photo 2018-03-14 08-46-29photo 2018-03-14 08-47-19