اطلاعیه تغيير زمان برگزاري امتحانات پايان نيمسال دوم

امتحانات پايان نيمسال دوم سال تحصيلي 97-1396 از روز بعد از تعطيلات عيد سعيد فطر (يكشنبه مورخ 1397/3/27) آغاز و تا روز دوشنبه مورخ 1397/4/11 ادامه يابد و در صورتي كه در اعلام عيد فطر تغييري رخ دهد، امتحانات روز 1397/3/27 به روز سه شنبه 1397/4/12 منتقل خواهد شد. ضمنا به علت برگزاري آزمون سراسري سال 1397، روزهاي 6 و 7 تيرماه امتحانات برگزار نخواهد شد.