مراسم ترحیم پدر جناب آقای دکتر سیدمحمدعلی تقوی، عضو محترم هیات علمی گروه علوم سیاسی

به اطلاع همکاران عزیز می رساند که مراسم ترحیم پدر جناب آقای دکتر سیدمحمدعلی تقوی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، و پدر همسر سرکار خانم دکتر طبیبی، عضو هیات علمی گروه روانشناسی و  رییس مرکز مشاوره دانشجویان، روز یکشنبه 27 اسفند بعداز ظهر از ساعت 15:30 الی 17 در مسجد موسی ابن جعفر واقع در بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه 20 برگزار می گردد. ضمن تسلیت به آقای دکتر تقوی  و خانواده محترم  ایشان از همکاران گرامی دعوت می شود تا به منظور تسلی خاطر بازماندگان و یادبود آن مرحوم در این مجلس حضور به هم رسانند.

مديريت، اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد