تسلیت به همكار گرامی جناب آقای ابراهیم برسلانی

همكار گرامی جناب آقای ابراهیم برسلانی
                                                                                                                                                                                                                          با نهايت تاثر و تأسف در گذشت خواهرگراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن عزيز از دست رفته علو درجات و براي ساير بازماندگان صبر و شكيبائي مسئلت داريم.

 مديريت، اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد