دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (تحقیق در عملیات) - محمّدعلی فایضی راد

 

 

ارائه کننده: محمّدعلی فایضی راد

 

استاد راهنما: دکتر علیرضا پویا

 

استاد مشاور: دکتر زهرا ناجی عظیمی

دکتر مریم امیرحائری

 

اساتيد داور: دکتر حمیدرضا کوشا

دکتر مصطفی کاظمی

دکتر ناصر مطهری فریمانی

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر امیرمحمّد فکور ثقیه

 

زمان: ساعت 11.30 روز سه شنبه 21/01/1397

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114