دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (مدیریت منابع انسانی) - ندا شکوری

 

ارائه کننده:                  ندا شکوری

 

 

استاد راهنما: دکتر علی شیرازی

 

اساتید مشاور: دکتر فریبرز رحیم نیا

دکتر آذر کفاش پور

 

اساتيد داور: دکتر طهمورث حسن قلی پور

دکتر محمّدمهدی فراحی

دکتر غلامرضا ملک زاده

 

نماينده ی تحصيلات تکميلي: دکتر مجتبی پورسلیمی

 

 

زمان: ساعت 10 روز سه شنبه 11/02/1397

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114