مراسم بزرگداشت استاد دکتر حسنعلی درودیان رییس و استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

          به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد مراسم بزرگداشت استاد دکتر حسنعلی درودیان رییس و استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در روز چهارشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۳ در تالار فارابی دانشکده علوم اداری و اقتصاد برگزار شد. در این مراسم اقای دکتر جوان جعفری ضمن خیر مقدم به استاد درودیان در مورد ارزش علم و عالم و معلم و ارتباط عاطفی دانشجویان حقوق و استادان این رشته و خدمات علمی و اجرایی دکتر درودیان مطالبی را بیان کردند. در ادامه سه تن از استادان حقوق خصوصی اقایان دکتر عابدی و دکتر خدابخشی و دکتر قبولی مطالبی را در مورد سجایای اخلاقی و ویژگی های علمی استاد خویش ذکر کردند. سپس استاد دکتر درودیان در سخنرانی خویش سیر تاریخی تاسیس و حیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را بیان فرمودند. در ادامه مراسم تقدیر از این استاد پیشکسوت حقوق کشور برگزار شد

439639196 200259

246229720 97140

 

 

246205201 96497245105064 291410

246205650 94627