دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري مديريت (فناوری اطلاعات) - الهام جودی

 

 

ارائه کننده: الهام جودی

 

اساتید راهنما: دکتر محمّد لگزیان

دکتر غلامرضا ملک زاده

 

استاد مشاور: دکتر امیرمحمّد فکورثقیه

 

اساتيد داور: دکتر حمیدرضا کوشا

دکتر مصطفی کاظمی
دکتر آذر کفاش پور

 

نماينده ی تحصيلات تکميلي: دکتر علیرضا پویا

 

زمان: ساعت 10 روز سه شنبه 1397/03/01

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 212