تسلیت به جناب آقای دکتر مرتضوی به مناسبت فوت مادر همسر گرامی ایشان

جناب آقای دکتر مرتضوی با نهايت تاثر و تأسف درگذشت مادر همسرگرامی جنابعالی را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند منان براي آن عزيز از دست رفته علو درجات و براي ساير بازماندگان صبر و شكيبائي مسئلت داريم.

اعضاي هيأت رئیسه، هیأت علمي و كاركنان دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد