قابل توجه دانشجويان رتبه زير 20 آزمون كارشناسي ارشد 97

قابل توجه دانشجوياني كه در آزمون كارشناسي ارشد سال 1397 شركت نموده و موفق به كسب رتبه هاي برتر زير 20 شده اند با به همراه داشتن پرينت كارنامه هرچه سريع تر به آموزش دانشكده (افخمي) مراجعه نمايند.