اطلاعیه اسکان تابستانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

قابل توجه دانشجويان ارشد و دكتري متقاضي خوابگاه در نيمسال تابستان 97

به استحضار مي رساند پس از مطالعه شرايط اسكان در خوابگاه (دریافت فايل پيوست) در صورت داشتن شرايط از طريق پرتال دانشجويي در بازه زماني 97/3/21 لغايت 97/3/30 جهت درخواست خوابگاه اقدام نماييد.