دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - محمد العبد

 

ارائه کننده: محمد العبد

 

استاد راهنما: دکتر محمدجواد ساعی

 

استاد مشاور: دکتررضا حصارزاده

 

اساتيد داور: دکتر مهدی مرادی

دکتر محمود لاری

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر مهدی صالحی

 

زمان: ساعت 12 روز دوشنبه 1397/4/25

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 211