دفاعيه‌ي پیشنهاده ی دکتري حسابداری - صلال فرقد

ارائه کننده: صلال فرقد

 

استاد راهنما: دکتر باقرپور

 

استاد مشاور: دکترساعی

 

اساتيد داور: دکتر مهدی مرادی

دکتر صالحی

 

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر عباس زاده

 

زمان: ساعت 8 روز چهارشنبه 1397/4/27

 

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 211