جلسه دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری- محمدرضا عرفانیان پارسا

جلسه دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری

ارائه کننده: محمدرضا عرفانیان پارسا

استاد راهنما: دکتر ودیعی  
        
استاد مشاور: دکتر لاری
                                
اساتيد داور: دکتر ساعی دکتر صالحی
                                   

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر صالحی
زمان: ساعت 12روز یکشنبه 31/4/1397
مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 211

کلینیک حقوقی دانشگاه

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده