دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­­ ی حسابداری- محمد حسین ساعی

جلسه دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته­­ ی حسابداری

عنوان:

بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیر عادی آتی سهام

ارائه کننده:                  محمد حسین ساعی

استاد راهنما:              دکتر ودیعی

استاد مشاور:                 دکتر عباس زاده

اساتيد داور:               دکتر نصیرزاده دکتر حصارزاده

نماينده تحصيلات تکميلي: دکتر نصیرزاده

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه 10/7/1397

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – تالار دکتر رزمی