مراسم تكريم آقای دکتر سید حسین حسینی مدير گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

     به گزارش روابط عمومي دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مراسم تكريم و معارفه مدير گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه 9 مهرماه 1397در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

   دراین مراسم که با حضور آقای دکتر جوان جعفری رئیس دانشکده، دکتر عباس زاده معاون آموزشی و فرهنگی، آقای دکتر احمدی شادمهری معاون پژوهش و فناوری دانشکده و همچنین مدیران گروه های آموزشی دانشکده برگزار شد و از زحمات و خدمات دكتر سیّد حسین حسینی مدير سابق گروه حقوق که چهار سال در این سمت خدمت صادقانه داشتند تقدیر و تشکرگردید و آقای دکتر محّمد عابدی به عنوان مدير گروه حقوق معرفی شدند.

 142