دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری مدیریت- میلاد درویشی

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد

رشته حسابداری مدیریت

تحت عنوان :

"بررسی عوامل موثر بر سوءگیری بودجه ای مدیران "

ارائه کننده:             میلاد درویشی

استاد راهنما:            دکتر محمدجواد ساعی

استاد مشاور:              دکتر بهزاد کاردان

اساتيد داور :            دکتر محمدرضا عباس زاده دکتر رضا حصار زاده

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:      دکتر رضا حصار زاده

زمان: ساعت 12 روز   یکشنبه 15/07/1397

مکان : دانشکده­ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114