دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته حسابداری-فرات ستار حسون

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد

رشته حسابداری

تحت عنوان :

"تغییر مبنا در حسابداری بخش عمومی ، مشکلات و موانع پیشرو( مطالعه موردی: دستگاه های اجرایی شهر دیوانیه عراق) "

ارائه کننده:             فرات ستار حسون

استاد راهنما:            دکتر محمودلاری

استاد مشاور:              دکتر مهدی صالحی

اساتيد داور :            دکتر محمدرضا عباس زاده دکتر رضا حصار زاده

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر رضا حصار زاده

زمان: ساعت 14 روز   سه شنبه 17/07/1397

مکان : دانشکده­ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 209