جلسه تشریح و تبیین شيوه نامه ارزيابي وحمايت از فعاليت هاي آموزشي (آحفا) با حضور جناب آقای دکتر پیش قدم معاون محترم آموزشي دانشگاه

     به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، جلسه تشریح و تبیین شيوه نامه ارزيابي وحمايت از فعاليت هاي آموزشي (آحفا) با حضور جناب آقای دکتر پیش قدم معاون محترم آموزشي دانشگاه و اعضاي هيات علمي دانشکده علوم اداری و اقتصادی درروزيكشنبه مورخ 97/7/15 در فضائی عالمانه، منتقدانه، شفّاف و صمیمی درتالار مرحوم دكتر رزمي برگزار شد. در ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، آقای دکتر عباس زاده معاون آموزشی و فرهنگی هدف از تشکیل جلسه را رفع ابهامات و طرح سوالات مرتبط با شیوه نامه آحفا دانستند و از حاضران درخواست نمودند که به بیان نقطه نظرات و سئوالات خود بپردازند. در ادامه جلسه آقای دکتر جوان جعفری رئیس دانشکده ضمن خیر مقدم به معاون آموزشی دانشگاه و همراهان ایشان از پاسخگویی به سؤالات با اعضاي هيات علمي دانشکده در ارتباط با شيوه نامه ارزيابي وحمايت از فعاليت هاي آموزشي تشکر کردند. سپس چند نفر از اعضای هیئت علمی به طرح دیدگاه های خود در ارتباط با شیوه نامه آحفا پرداختند و در آخر آقای دکتر پیش قدم به تمامی ابهامات و سئوالات مطرح شده پاسخ دادند و از حاضران درخواست نمودند که تا تاریخ 21 مهرماه پیشنهادات خود را از طریق دانشکده ارسال فرمایند نا در صورت لازم در شیوه نامه صورت گیرد.

213