دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت دولتی- سعیده سزاوار

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد

رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

تحت عنوان :

"اثر ادراک از تغییرات سازمان و مقاومت در برابر تغییر بر آمادگی در برابر تغییر و موفقیت تغییر در سازمان با نقش تعدیل گری بدبینی سازمان( مورد مطالعه: کارکنان سازمان هواپیمایی ملی ایران- ایران "

ارائه کننده:              سعیده سزاوار

استاد راهنما:            دکتر علیرضا خوراکیان

استاد مشاور:              دکتر یعقوب مهارتی

اساتيد داور :            دکتر محمد لگزیان دکتر غلامرضا ملک زاده

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر محمد لگزیان

زمان: ساعت 12 روز شنبه 21/07/1397

مکان : دانشکده­ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114