دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات-الهه توفیق تبریزی

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد

رشته مدیریت فناوری اطلاعات

تحت عنوان :

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری رضایت و وفاداری

مشتریان الکترونیک بر خرید از شبکه های مجازی

ارائه کننده:              الهه توفیق تبریزی

استاد راهنما:            دکتر محمد لگزیان

استاد مشاور:              دکتر علیرضا خوراکیان

اساتيد داور :            دکتر یعقوب مهارتی

                           دکتر علیرضا حدادیان

نماينده‌ي تحصيلات تکميلي: دکتر علیرضا حدادیان

زمان: ساعت 12 روز سه شنبه 24/07/1397

مکان : دانشکده­ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114