دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­­ی مدیریت صنعتی- مائده زارع

جلسه دفاعيه‌ي پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته­­ی مدیریت صنعتی گرایش تولید

عنوان:

بررسی تأثیر پیش نیازها، مکانیزم ها و پیامدها در سیستم پردازش اطلاعات مدیریت ریسک زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو

ارائه کننده:                  مائده زارع

استاد راهنما:              دکتر محمد لگزیان  

استاد مشاور:                 دکتر علیرضا پویا

اساتيد داور:               دکترمصطفی کاظمی دکتر امیرمحمد فکور

نماينده تحصيلات تکميلي: دکترمصطفی کاظمی

زمان: ساعت 12روز سه شنبه 1/8/1397

مکان : دانشکده علوم اداري و اقتصادي – اتاق 114