نمایش # 
اولویت های تحقیقاتی شرکت منطقه ای برق سمنان در سال 1397
سخنرانی علمی در دانشکده ادبیات
حمايت از رساله هاي دكتري
کنفرانس مدیریت و بهره وری و کیفیت
كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران
حمايت در قالب كسر خدمت سربازي و جايگزين خدمت سربازي
گفتگوهاي فرهنگي آسيايي
حمايت بنياد مسكن انقلاب اسسلامي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري
پایگاه داده های تحقیقاتی مالی ایران
حمايت اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي از پايان نامه هاي دانشجويي
كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
برگزاري ششمين كنفراننس انرژيهاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران
همايش آموزشي مباحث نوين در مديريت كمبود آب و تنش خشكي در كشاورزي
همايش واكاوري قرائتهاي افراطي از دين
حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
جذب كارآموز در دفتر منطقه اي نخبگان شهيد فهميده شمال شرق كشور
فراخوان مقاله كنگره بين المللي بهبود مديريت و نظام آموزشي ايران
فراخوان پذيرش كارآموز در شركت ايران خودرو خراسان
اعلام اولويت هاي تحقيقاتي سال 96 برق غرب
برگزاري همايش بين المللي دين، فرهنگ و فناوري با همكاري مراكز دانشگاهي، پژوهشي و اجرايي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 96 برق غرب
معرفي سامانه دسترسي به پايان نامه هاي دانشگاه اصفهان
همايش جعلي http://misconf.ir
كنگره بين المللي فاطمي - زن و خانواده مسلمان
كارگاه آموزشي تحليل داده هاي كيفي با استفاده از نرم افزار MAXQDA
اولين دوره جشنواره نوآوري كسب و كار خواجه نصير
كنگره شعر اهل بيت با موضوع امام رضا (ع)
مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر گروه های آموزشی دانشکده
مراسم تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
برنامه هاي هفته پژوهش
سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت)
جشنواره جوان خوارزمي