حسن تحصیلی

دکتر حسن تحصیلی

استادیار، گروه اقتصاد
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دکتري PhD علوم ‌اقتصادی‌(اقتصاد شهری ومنطقه ای)، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، ۱۳۹۰
تخصص و علاقه مندی
  • اقتصاد شهری
  • برنامه ریزی اقتصادی
  • اقتصاد خرد
  • اقتصاد توسعه

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته