مصطفی سلیمی فر

دکتر مصطفی سلیمی فر

استاد، گروه اقتصاد
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دکتری Ph.D علوم اقتصادی (توسعه صنعتی )، دانشگاه جواهر لعل نهرو، هندوستان، ۱۳۷۷
تخصص و علاقه مندی
  • اقتصاد رشد
  • اقتصاد ایران
  • اقتصاد اسلامی

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته