سید سعید ملک الساداتی

دکتر سید سعید ملک الساداتی

استادیار، گروه اقتصاد
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دکتری Ph.D علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، ۱۳۹۲
تخصص و علاقه مندی
  • اقتصاد کار
  • اقتصاد سیاسی
  • اقتصاد منابع و محیط زیست

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته