معرفی گروه مدیریت

 

رشته مدیریت

الف)- دوره های کارشناسی:

این رشته با 2 گرایش : مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی به منظور تربیت مدیران متعهد و متخصص مورد نیاز بخش دولتی و بازرگانی کشور در این دانشکده دایر شده است. دانشجویان این رشته با شناخت مفاهیم نظری سازمان و مدیریت و آشنایی با فنون نوین امور سازمانها، بعد از فراغت از تحصیل ، عهده دار مشاغل سرپرستی و مدیریت در جامعه خواهند بود. تعداد واحدهای درسی این رشته در گرایشهای مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی 134 واحد است.
دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم با ايجاد رشته مديريت صنعتي در مقطع كارشناسي در دانشگاه فردوسي مشهد موافقت نمود. پذيرش دانشجو در نيم سال اول سال تحصيلي 95-94 انجام خواهد گرفت.

ب)- دوره های کارشناسی ارشد:

دوره های کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و مدیریت بازرگانی گرایشهای تحول و بازرگانی بین الملل به منظور آماده ساختن دانشجویان برای تصدی مشاغل حرفه ای مدیریت در سازمانهای بازرگانی و موسسات دولتی و نیز آمادگی جهت ادامه تحصیل در دوره دکتری مدیریت تدوین گردیده است. تعداد واحدهای درسی این دوره 26 واحد و 6 واحد پایان نامه می باشد.

ج)- دوره دکتری:

هدف ایجاداین دوره، تربیت متخصصان صاحب نظر در حوزه های نظری و کاربردی مدیریت و نیز کمک به فرایند تولید علم در کشور بوده است. اولین گروه دانشجویان، تحصیلات خود را در این دوره از ابتدای سال تحصیلی 88-87 شروع  نموده اند.

 

آذر کفاش پور

سمت : مدیر گروه

تحصيلات : دکتری مدیریت

تلفن: 38806347

وبگاه شخصی: kafashpor.profcms.um.ac.irpazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده