معرفی گروه حسابداری

 رشته حسابداری

الف)- دوره کارشناسی:

رشته حسابداری دانشکده براساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد نیاز کشور در امر برنامه ریزی و نظارت بر عملیات مالی و حسابداری موسسات دولتی و خصوصی تاسیس شده است. نیاز گسترده کشور به منابع مالی، کارشناسان حسابداری و حسابرسی، اهمیت کنترل دقیق و مضاعف تأمین اطلاعات مالی صحیح و به موقع و قابل اتکاء برای تصمیم گیری ها و نیز طراحی و اجرای الگوهای پیشرفته  حسابداری، از جمله دلایل تاسیس این رشته  است. تعداد واحد درسی این دوره 134 واحد است .

 

ب)- دوره کارشناسی ارشد:

با هدف ارتقای سطح دانش مالی و حسابداری جامعه و تربیت پژوهشگران مالی و مدرسین مراکز آموش عالی در مقطع کاردانی و کارشناسی و نیز تربیت نیروی انسانی توانمند برای بر عهده گرفتن وظیفه مدیریت مالی و مدیران ارشد حسابداری و مشاوران مالی توانمند برای کمک به تصمیم سازی های صحیح مالی و اقتصادی دایر شده است. در طول دوره تحصیل سعی می شود که در هر درس دانشجویان با نظریات و دیدگاه های مختلف و جدیدترین تحقیقات مرتبط با آن درس در سطح بین المللی آشنا شوند. تعداد واحدهای درسی این دوره 28 واحد درسی و 4 واحد پایان نامه می باشد.
اين گروه ، دو دوره كارشناسي ارشد حسابداري و حسابرسي را برگزار مي كند كه هدف از تاسيس آنها ارتقاي سطح دانش مالي و حسابداري و حسابرسي جامعه و تربيت پژوهشگران مالي و مدرسين مراكز آموزش عالي در مقطع كارداني و كارشناسي و نيز تربيت نيروي انساني توانمند براي برعهده گرفتن وظيفه مديريت مالي و مديران ارشد حسابداري و حسابرسي و مشاوران مالي توانمند براي كمك به تصميم سازي هاي صحيح مالي و اقتصادي داير شده است.

 

ج)- دوره دکتری:

هدف ایجاد این دوره، تربیت متخصصان صاحب نظر در حوزه های نظری و کاربردی حسابداری و نیز کمک به فرایند تولید علم در کشور بوده است. با کسب مجوز پذیرش دانشجو در این مقطع از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اولین گروه دانشجویان، تحصیلات خود را در این دوره از ابتدای سال تحصیلی 93-92 شروع نموده اند.

رضا حصارزاده

سمت :  مدیر گروه

تحصيلات : دکتری حسابداری

تلفن: 38805325

وبگاه شخصی: hesarzadeh.profcms.um.ac.ir

 

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده