واحد آموزش

 

اعظم اعلمی

سمت : رییس اداره آموزش

تحصيلات : کارشناسي ارشد مدیریت آموزشی

تلفن: 38806311بی بی فاطمه ابراهیمی

سمت : کارشناس خدمات آموزشی حسابداری

تحصيلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 38806313

 

الهه قوامی

سمت :کارشناس خدمات آموزشی مدیریت

تحصيلات : کارشناسی

تلفن: 38806319

 

مهدی طالبی

سمت :کارشناس خدمات آموزشی مدیریت

تحصيلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 38806340

talebi 

مریم السادات افخمی مصطفوی

سمت :کارشناس خدمات آموزشی اقتصاد و امور دانشجویی

تحصيلات : کارشناسی ارشد

تلفن: 38806314

 

سید علی جعفرنیا

سمت :کارشناس خدمات آموزشی اقتصاد

تحصيلات : کارشناسی

تلفن: 38806329

 

amozesh2

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده