پژوهشی و مجلات

 

نشريه هاي علمي دانشکده 

 

محمدحسين همايونی راد

سمت : کارشناس مسئول پژوهش

تحصيلات : دکتری مدیریت

تلفن: 38806353

homayoni 

مجتبي دهستاني 

سمت : کارشناس پژوهش

تحصيلات : کارشناسي ارشد علوم و معارف نهج البلاغه

تلفن: 38806322

dehestani 

مریم ودیعی

سمت : کارشناس نشریه و علم سنجی

تحصيلات : کارشناسی

تلفن: 38806309

 

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده