هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس فرصتی است برای عرض ارادت به رادمردانی که در سالیان سرنوشت ساز دفاع مقدس، جسم و جان را ودیعه عزت و شرف میهن اسلامی مان نمودند، خداوند را بر این غیرت آفرینان سپاس بیکران داریم و همیشه ممنون فداکاری و ایثارشان خواهیم بود .

هیات رییسه دانشکده علوم اداری و اقتصای

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده