دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مصطفی خضیر احمد

 

بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در منتخب کشورها عضو اوپک

 

ارائه کننده : مصطفی خضیر احمد

 

استاد راهنما: دکتر سید محمد جواد رزمی

 

استاد مشاور : دکتر مهدی بهنامه

 

اساتید داور : دکتر نرگس صالح نیا (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر سیدسعیدملک الساداتی

 

زمان: ساعت: 12 روز چهارشنبه 1400/7/21

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده