دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- نارون قدرتی

 

بررسی تاثیر استفاده از حمل و نقل عمومی بر کاهش آلاینده های زیست محیطی مطالعه موردی مقایسه مترو و اتوبوس شهر مشهد

 

ارائه کننده : نارون قدرتی

 

استاد راهنما: دکتر تقی ابراهیمی سالاری

 

استاد مشاور : دکتر مهدی بهنامه

 

اساتید داور : دکتر حسن تحصیلی (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر علی چشمی

 

زمان: ساعت: 12 روز دوشنبه 1400/7/19

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده