دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- صباح محمدرضا فیصل

 

مقایسه تاثیر بحران های اقتصادی سال 2008 میلادی و پاندومی کرونا بر مصرف نفت در کشورهای منتخبOECD

 

ارائه کننده : صباح محمدرضا فیصل

 

استاد راهنما: دکتر تقی ابراهیمی سالاری

 

استاد مشاور : دکتر مهدی بهنامه

 

اساتید داور : دکتر مسعود همایونی فر (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر سیدمحمدجواد رزمی

 

زمان: ساعت: 10 روز چهارشنبه 1400/7/28

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده