دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مهسا موسی زاده

 

اثرات زیست محیطی حمل و نقل جاده ای کالا در ایران

 

ارائه کننده : مهسا موسی زاده

 

استاد راهنما: دکتر محمدرضا لطفعلی پور

 

استاد مشاور : دکتر محمدعلی فلاحی

 

اساتید داور : دکتر علی اکبر ناجی میدانی (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر نرگس صالح نیا

 

زمان: ساعت: 12 روز چهارشنبه 1400/8/19

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده